Страхування відповідальності

Страхування відповідальності за об'єкти підвищеної небезпеки

(Постанова КМУ №1788 від 16 листопада 2002 р.)                           

Страхувальниками є суб’єкти господарювання, яким об’єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління, чи які користуються або володіють об’єктами підвищеної небезпеки.

Що може бути застраховано

Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки

  Страхування митних брокерів

  Страхувальниками можуть бути:
  Фірми, основним або додатковим видом діяльності яких є надання послуг митного брокера (посередника).
   
  Об`єкт страхування:
  Майнові інтереси компанії - митного брокера, пов’язані із необхідністю у відповідності до норм та вимог чинного законодавства України компенсувати шкоду, завдану третім особам при виконанні дозволеної виконавчими органами господарської діяльності, а саме при наданні послуг митного брокера (посередника).

  За Договором страхування страховим випадком є пред’явлення Страхувальнику третьою особою майнової претензії чи позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків в зв’язку з подією, що трапилась в період дії цього Договору, і наслідком якої стала шкода, завдана третім особам внаслідок незаконних дій або недбалості Страхувальника при виконанні ним власної професійної діяльності в якості митного брокера внаслідок:

  Страхування відповідальності нотаріусів

  Страхувальниками можуть виступати як нотаріальні контори, так приватні нотаріуси. Для забезпечення страхового захисту наші клієнти мають можливість обрати запропонований варіант страхування на базі встановленого законодавством мінімуму, а також підвищити ліміт відповідальності до бажаного рівня. У зв'язку з прийняттям Постанови НБУ про здійснення переказування коштів в національній та іноземній валюті, яка вимагає в обов'язковому порядку наявність нотаріально засвідчених перекладів на українську мову документів, які є підставою для переказу коштів, ви можете вибрати ліміт відповідальності по такій послузі, як страхування професійної відповідальності нотаріусів при посвідченні перекладів.

  Об`єкт страхування:

  Майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з обов'язком останнього відшкодувати збитки, завдані третім особам внаслідок своєї професійної діяльності.

  Страхові ризики

  Заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.

  Страхові тарифи:

  • 1 категорія небезпеки* (страхова сума 200000 неоподатковуваних мінімумів) — 0,5%-1,5%
  • 2 категорія небезпеки* (страхова сума 70000 неоподатковуваних мінімумів) — 0,2%-0,6%
  • 3 категорія небезпеки* (страхова сума 45000 неоподатковуваних мінімумів) — 0,12%-0,4%